Ansvarig svensk kommitté: TK 57  Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61970-456, utg 1:2013/A1:2016
CENELEC Publikation: EN 61970-456:2013/A1:2016
IEC Publikation: IEC 61970-456:2013/A1:2015

Svensk titel:
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 456: Lösningsprofiler från tillståndsestimatorer inklusive lastflödesberäkningar

Engelsk titel:
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 456: Solved power system state profiles

Fastställelsedatum: 2016-02-17  |  Upphävandedatum: 2021-04-23
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med: SS-EN 61970-456, utg 1, 2013, som fr o m 2018-11-03 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 61970-456, utg 2:2018.

ICS: 33.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.