Ansvarig svensk kommitté: TK 78  Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60855-1, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 60855-1:2017
IEC Publikation: IEC 60855-1:2016

Svensk titel:
Utrustning för arbete under spänning - Isolerande skumfyllda rör och massiva stänger - Del 1: Rör och stänger med cirkulärt tvärsnitt

Engelsk titel:
Live working - Insulating foam-filled tubes and solid rods - Part 1: Tubes and rods of a circular cross-section

Fastställelsedatum: 2017-04-19  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 35
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60855, utg 1, 1996, gäller ej fr o m 2020-02-10.  |  Ersätts av:

ICS: 13.260.00; 29.240.20; 29.260.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.