Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61755-3-10, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 61755-3-10:2017
IEC Publikation: IEC 61755-3-10:2016

Svensk titel:
Fiberoptik - Optiska gränssnitt för kontaktdon - Del 3-10: Kontaktparametrar för icke dispersionsskiftade singelmodfibrer med fysisk kontakt mellan kontakterade fibrer - Icke-vinklade hållinjerade optiska kontakter utan ferruler

Engelsk titel:
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 3-10: Connector parameters of non-dispersion shifted single mode physically contacting fibres - Non-angled, ferrule-less, bore alignment connectors

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 12
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.180.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.