Ansvarig svensk kommitté: TK 45  Kärnteknisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60780-323, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN 60780-323:2017
IEC Publikation: IEC/IEEE 60780-323:2016

Svensk titel:
Kärntekniska anläggningar - Elektrisk utrustning av betydelse för säkerheten - Kvalificering

Engelsk titel:
Nuclear facilities - Electrical equipment important to safety - Qualification

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 34
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 780, utg 2:1993, gäller ej fr o m 2020-09-11.  |  Ersätts av:

ICS: 27.120.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.