Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 55025, utg 3:2017
CENELEC Publikation: EN 55025:2017
IEC Publikation: CISPR 25:2016

Svensk titel:
Motorfordon, motorbåtar och förbränningsmotordrivna anordningar - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder avseende störningar på radiomottagare i motorfordon, motorbåtar eller på förbränningsmotordrivna anordningar

Engelsk titel:
Vehicles, boats, and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 155
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 55025, utg 2, 2008, gäller ej fr o m 2019-12-01.  |  Ersätts av:

ICS: 33.100.10; 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.