Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61995-2, utg 1:2009/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 61995-2:2009/A1:2017
IEC Publikation: IEC 61995-2:2009/A1:2016

Svensk titel:
Lampanslutningsdon för bostäder och liknande - Del 2: Dimensioner

Engelsk titel:
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 12
Används tillsammans med: SS-EN 61995-2, utg 1, 2009, som fr o m 2020-02-10 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.120.20; 29.140.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.