Ansvarig svensk kommitté: TK 82  Direktomvandling av solenergi till elenergi

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61730-2, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 61730-2:2018
IEC Publikation: IEC 61730-2:2016

Svensk titel:
Solceller - Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler - Del 2: Provning

Engelsk titel:
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 61
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61730-2, utg 1, 2007 och SS-EN 61730-2/A1, utg 1, 2012, gäller ej fr o m 2021-04-27.  |  Ersätts av:

ICS: 27.160.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum AC:2018-06 till EN IEC 61730-2:2018 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.