Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 63029, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN 63029:2017
IEC Publikation: IEC 63029:2017

Svensk titel:
Multimedia - E-publicering och e-böcker - Rastergrafikbaserade e-böcker

Engelsk titel:
Audio, video multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book technologies - Raster-graphics image-based e-books

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 23
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.160.99; 35.140.00; 35.240.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum 2018-02 till EN 63029:2017 ingår i standarden. Corrigendum, January 2018 till IEC 63029:2017 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.