Ansvarig svensk kommitté: TK 21  Laddningsbara batterier

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60623, utg 3:2017
CENELEC Publikation: EN 60623:2017
IEC Publikation: IEC 60623:2017

Svensk titel:
Laddningsbara alkaliska batterier - Öppna, prismatiska nickel-kadmiumceller - Allmänna fordringar och provningsmetoder

Engelsk titel:
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 27
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60623, utg 2, 2002, gäller ej fr o m 2020-02-27.  |  Ersätts av:

ICS: 29.220.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.