Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61800-9-2, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 61800-9-2:2017
IEC Publikation: IEC 61800-9-2:2017

Svensk titel:
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 9-2: Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare

Engelsk titel:
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-2: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters

Fastställelsedatum: 2017-10-18  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 112
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50598-2, utg 1, 2015 och SS-EN 50598-2/A1, utg 1, 2016, gäller ej fr o m 2020-04-07.  |  Ersätts av:

ICS: 29.130.01; 29.160.30; 29.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.