Ansvarig svensk kommitté: TK 55  Lindningstråd

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60317-73, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 60317-73:2018
IEC Publikation: IEC 60317-73:2018

Svensk titel:
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 73: Rektangulär lindningstråd av aluminium, lackerad med polyesterimid och polyamidimid, klass 200

Engelsk titel:
Specifications for particular types of winding wires - Part 73: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular aluminium wire, class 200

Fastställelsedatum: 2018-10-17  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 12
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.