Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50124-2, utg 2:2017
CENELEC Publikation: EN 50124-2:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägstillämpningar - Isolationskoordination - Del 2: Överspänningar och skydd mot överspänningar

Engelsk titel:
Railway applications - Insulation coordination - Part 2: Overvoltages and related protection

Fastställelsedatum: 2017-04-19  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 15
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50124-2, utg 1, 2001 och SS-EN 50124-2 C1, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2020-02-06.  |  Ersätts av:

ICS: 29.080.01; 29.280.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.