Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62717, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 62717:2017
IEC Publikation: IEC 62717:2015

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Lysdiodmoduler (LED) för allmänna belysningsändamål - Prestandafordringar

Engelsk titel:
LED modules for general lighting - Performance requirements

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 64
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.140.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Amendment No 1:2014 till IEC 60601-2-1:2009 är inarbetat i standarden. Ändringarna är i grönt och markerade med ett lodrätt streck i marginalen

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.