Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 55016-1-4, utg 3:2010/A2:2017
CENELEC Publikation: EN 55016-1-4:2010/A2:2017
IEC Publikation: CISPR 16-1-4:2010/A2:2017

Svensk titel:
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 1-4: Utstrålade störningar

Engelsk titel:
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 9
Används tillsammans med: SS-EN 55016-1-4, utg 3, 2010, som fr o m 2020-06-16 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.100.10; 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.