Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50562, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN 50562:2018
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Process, skyddsåtgärder och demonstration av säkerhet för banmatningssystem

Engelsk titel:
Railway applications - Fixed installations - Process, protective measures and demonstration of safety for electric traction systems

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 64
Används tillsammans med:
Ersätter: SEK TS 50562, utg 1, 2013, gäller ej fr o m 2021-01-26.  |  Ersätts av:

ICS: 29.280.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.