Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50059, utg 1:1990
CENELEC Publikation: EN 50059:1986
IEC Publikation:

Svensk titel:
Utrustning för sprutmålning - Handhållen utrustning för sprutmålning med icke brännbart material

Engelsk titel:
Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for non-flammable material for painting and finishing

Fastställelsedatum: 1990-06-06  |  Upphävandedatum: 2021-01-02
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50059, utg 2:2018.

ICS: 25.140.20; 87.100.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.