Ansvarig svensk kommitté: TK 68  Ledande magnetiska material

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60404-1, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 60404-1:2017
IEC Publikation: IEC 60404-1:2016

Svensk titel:
Magnetiska material - Del 1: Klassificering

Engelsk titel:
Magnetic materials - Part 1: Classification

Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 48
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 404-1, utg 1, 1996, gäller ej fr o m 2019-11-28.  |  Ersätts av:

ICS: 29.030.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.