Ansvarig svensk kommitté: TK 79  Larmsystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50131-2-8, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 50131-2-8:2016
IEC Publikation:

Svensk titel:
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 2-8: Vibrationsdetektorer för inbrottslarm

Engelsk titel:
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 42
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 447 06 13-2-8, utg 1, 2013 och SS 447 06 13-2-8/IS1, utg 1, 2014, gäller ej fr o m 2019-10-03.  |  Ersätts av:

ICS: 13.320.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.