Ansvarig svensk kommitté: TK 62BC  Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60601-2-43, utg 2:2010/A1:2018
CENELEC Publikation: EN 60601-2-43:2010/A1:2018
IEC Publikation: IEC 60601-2-43:2010/A1:2017

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-43: Särskilda fordringar på röntgenutrustning för interventionella procedurer

Engelsk titel:
Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 13
Används tillsammans med: SS-EN 60601-2-43, utg 2, 2010, som fr o m 2021-05-18 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 11.040.50; 37.040.25  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.