Ansvarig svensk kommitté: TK 33  Kondensatorer för kraftteknik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60143-3, utg 1:1998
CENELEC Publikation: EN 60143-3:1998
IEC Publikation: IEC 60143-3:1998

Svensk titel:
Kraftkondensatorer - Seriekondensatorer för kraftanläggningar - Del 3: Inre säkringar

Engelsk titel:
Series capacitors for power systems - Part 3: Internal fuses

Fastställelsedatum: 1998-06-26  |  Upphävandedatum: 2018-07-14
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 14
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 595, utg 1, 1988, gäller ej fr o m 2001-01-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60143-3, utg 2:2015.

ICS: 31.060.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.