Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50311, utg 1:2003
CENELEC Publikation: EN 50311:2003
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Elutrustning för rälsfordon - Likströmsmatade elektroniska förkopplingsdon för lysrör

Engelsk titel:
Railway applications - Rolling stock - D.C. supplied electronic ballasts for lighting fluorescent lamps

Fastställelsedatum: 2003-08-26  |  Upphävandedatum: 2019-04-08
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 38
Används tillsammans med: SS-EN 60925.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62718, utg 1:2016.

ICS: 29.140.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.