Ansvarig svensk kommitté: TK 33  Kondensatorer för kraftteknik

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60871-4, utg 1:1997
CENELEC Publikation: EN 60871-4:1996
IEC Publikation: IEC 60871-4:1996

Svensk titel:
Kraftkondensatorer - Shuntkondensatorer för högst 1000 V - Del 4: Inre säkringar

Engelsk titel:
Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000 V - Part 4: Internal fuses

Fastställelsedatum: 1997-02-28  |  Upphävandedatum: 2017-05-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 593, utg 1:1988.  |  Ersätts av: SS-EN 60871-4, utg 2:2014.

ICS: 29.120.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.