Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 140401-803, utg 2:2007/A3:2017
CENELEC Publikation: EN 140401-803:2007/A3:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:

Engelsk titel:
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Cylindrical - Stability classes 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 6
Används tillsammans med: SS-EN 140401-803, utg 2, 2007, som fr o m 2020-01-23 inte gäller utan detta tillägg A3.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.040.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.