Ansvarig svensk kommitté: TK 215  Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50174-3, utg 2:2013/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 50174-3:2013/A1:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kablage - Del 3: Planering och genomförande av installation utomhus

Engelsk titel:
Information technology - Cabling installation - Part 3: Installation planning and practices outside buildings

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med: SS-EN 50174-3, utg 2, 2013, som fr o m 2020-04-17 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 35.110.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.