Ansvarig svensk kommitté: TK 29  Elektroakustik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61094-3, utg 2:2016/AC1:2017
CENELEC Publikation: EN 61094-3:2016/AC:2017
IEC Publikation: IEC 61094-3:2016/C1:2016

Svensk titel:
Elektroakustik - Mätmikrofoner - Del 3: Primär metod för frifältskalibrering av standardiserade laboratoriemikrofoner med reciprocitetsteknik

Engelsk titel:
Electroacoustics - Measurement microphones - Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique

Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN 61094-3, utg 2, 2016.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 17.140.50; 33.160.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.