Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50291-1, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN 50291-1:2018
IEC Publikation:

Svensk titel:
Gasdetektorer - Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 1: Provningsmetoder och prestandafordringar

Engelsk titel:
Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements

Fastställelsedatum: 2018-10-17  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 41
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50291-1, utg 1, 2010 och SS-EN 50291/A1, utg 1, 2012, gäller ej fr o m 2021-02-26.  |  Ersätts av:

ICS: 13.320.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.