Ansvarig svensk kommitté: TK 205  Installationsbussar och signalöverföring på elnät

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50090-6-1, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN 50090-6-1:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
Installationsbussar - Del 6-1: Gränssnitt - Gränssnitt för informationsutbyte mellan webbplatser

Engelsk titel:
Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 6-1: Interfaces - Webservice interface

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 37
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 97.120.00; 35.240.67  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.