Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112  Isolermaterial och isolersystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60370, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 60370:2018
IEC Publikation: IEC 60370:2017

Svensk titel:
Provning av termisk hållfasthet av isolerhartser och lacker för impregneringsändamål - Metoder som använder elektriskt genombrott

Engelsk titel:
Test procedure for thermal endurance of insulating resins and varnishes for impregnation purposes - Electric breakdown methods

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 20
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 370, utg 1, 1982, gäller ej fr o m 2021-01-17.  |  Ersätts av:

ICS: 29.035.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.