Ansvarig svensk kommitté: TK 88  Säkerhet hos vindgeneratorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61400-11, utg 3:2013/A1:2018
CENELEC Publikation: EN 61400-11:2013/A1:2018
IEC Publikation: IEC 61400-11:2012/A1:2018

Svensk titel:
Vindkraftverk - Del 11: Mätning av buller

Engelsk titel:
Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 10
Används tillsammans med: SS-EN 61400-11, utg 3, 2013, som fr o m 2021-07-20 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 27.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.