Ansvarig svensk kommitté: TK 38  Mättransformatorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60044-8, utg 1:2003
CENELEC Publikation: EN 60044-8:2002
IEC Publikation: IEC 60044-8:2002

Svensk titel:
Mättransformatorer - Del 8: Elektroniska strömtransformatorer

Engelsk titel:
Instrument transformers - Part 8: Electronic current transformers

Fastställelsedatum: 2003-04-24  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 130
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61869-6, utg 1:2017.

ICS: 17.220.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.