Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60335-1, utg 5:2012/A12:2017
CENELEC Publikation: EN 60335-1:2012/A12:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 2017-11-23
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 6
Används tillsammans med: SS-EN 60335-1, utg 5, 2012.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60335-1/A13, utg 1:2017.

ICS: 13.120.00; 97.030.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.