Ansvarig svensk kommitté: TK 215  Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50174-1, utg 3:2018
CENELEC Publikation: EN 50174-1:2018
IEC Publikation:

Svensk titel:
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 1: Planering och kvalitetssäkring

Engelsk titel:
Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 70
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50174-1, utg 2:2009, SS-EN 50174-1/A1, utg 1, 2011 och SS-EN 50174-1/A2, utg 1, 2014, gäller ej fr o m 2021-05-21.  |  Ersätts av:

ICS: 35.110.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.