Ansvarig svensk kommitté: TK 104  Miljötålighet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60068-2-5, utg 3:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 60068-2-5:2018
IEC Publikation: IEC 60068-2-5:2018

Svensk titel:
Miljötålighetsprovning - Del 2-5: Provningsmetoder - S: Simulerad solstrålning vid marknivå och vägledning för solstrålningsprovning och vittring

Engelsk titel:
Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test S: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing and weathering

Fastställelsedatum: 2018-10-17  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 27
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60068-2-5, utg 2, 2011, gäller ej fr o m 2021-05-11.  |  Ersätts av:

ICS: 19.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.