Ansvarig svensk kommitté: TK 104  Miljötålighet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60721-2-7, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 60721-2-7:2018
IEC Publikation: IEC 60721-2-7:2018

Svensk titel:
Miljöklassificering - Del 2-7: Miljöförhållanden i naturen - Fauna och flora

Engelsk titel:
Classification of environmental conditions - Part 2-7: Environmental conditions appearing in nature - Fauna and flora

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 60721-2-7, utg 1, 2001, gäller ej fr o m 2021-04-23.  |  Ersätts av:

ICS: 19.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.