Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60191-4, utg 2:2014/A1:2018
CENELEC Publikation: EN 60191-4:2014/A1:2018
IEC Publikation: IEC 60191-4:2013/A1:2018

Svensk titel:
Halvledarkomponenter - Mekaniska egenskaper - Del 4: Kodning och klassificering av olika typer av kapslingar

Engelsk titel:
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med: SS-EN 60191-4, utg 2, 2014, som fr o m 2021-05-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.080.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.