Ansvarig svensk kommitté: TK 68  Ledande magnetiska material

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60404-2, utg 1:1998/A1:2008/AC1:2018
CENELEC Publikation: EN 60404-2:1998/A1:2008/AC:2018
IEC Publikation: IEC 60404-2:1996/A1:2008/C1:2018

Svensk titel:
Magnetiska material - Del 2: Mätning av magnetiska, elektriska och fysikaliska egenskaper hos elektroplåt

Engelsk titel:
Magnetic materials - Part 2: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel strip and sheet by means of an Epstein frame

Fastställelsedatum: 2018-10-17  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN 60404-2/A1, utg 1, 2008.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.030.00; 17.220.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.