Ansvarig svensk kommitté: TK 116  Säkerhet hos elektriska handverktyg

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61029-2-6, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 61029-2-6:2010
IEC Publikation: IEC 61029-2-6:1993

Svensk titel:
Transportabla motordrivna elverktyg - Säkerhet - Del 2-6: Särskilda fordringar på diamantborrmaskiner med vattenanslutning

Engelsk titel:
Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-6: Particular requirements for diamond drills with water supply

Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2019-08-21
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 16
Används tillsammans med: SS-EN 61029-1, utg 3, 2009.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62841-3-6, utg 1:2015.

ICS: 25.140.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.