Ansvarig svensk kommitté: TK 104  Miljötålighet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60068-2-44, utg 1:2001
CENELEC Publikation: EN 60068-2-44:1995
IEC Publikation: IEC 60068-2-44:1995

Svensk titel:
Miljötålighetsprovning - Del 2-44: Provningsmetoder - T: Vägledning vid lödprovning

Engelsk titel:
Environmental testing - Part 2: Tests - Guidance on test T: Soldering

Fastställelsedatum: 2001-11-30  |  Upphävandedatum: 2019-06-17
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 27
Används tillsammans med: SS-EN 60068-1, SS-EN 60068-2-20, SS-EN 60068-2-54 och SS-EN 60068-2-58.
Ersätter: SS-EN 60068, utgåva 3, 2000, gäller ej fr o m 2001-11-30.  |  Ersätts av: SS-EN 60068-3-13, utg 1:2016.

ICS: 19.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande. Corrigendum August 1995 till IEC 60068-2-44 ingår i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.