Ansvarig svensk kommitté: TK 104  Miljötålighet

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-IEC 60721-2-7, utg 1:2001
CENELEC Publikation: HD 478.2.7 S1:1990
IEC Publikation: IEC 60721-2-7:1987

Svensk titel:
Miljöklassificering - Del 2-7: Miljöförhållanden i naturen - Fauna och flora

Engelsk titel:
Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Fauna and flora

Fastställelsedatum: 2001-12-19  |  Upphävandedatum: 2021-04-23
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60721, utg 3:1997 och SS-EN 60721 T1, utg 1:1998.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60721-2-7, utg 1:2018.

ICS: 19.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.