Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50126, utg 1:1999
CENELEC Publikation: EN 50126:1999
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Specifikation av tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS)

Engelsk titel:
Railway specifications - The specification and demonstration of dependability, reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

Fastställelsedatum: 1999-10-29  |  Upphävandedatum: 2020-07-03
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 77
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50126-1, utg 2:207.

ICS: 29.280.00; 45.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Se IEC 62278/Ed.1

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.