Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95  Reläer och reläskydd

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61811-1, utg 1:1999
CENELEC Publikation: EN 61811-1:1999
IEC Publikation: IEC 61811-1:1999

Svensk titel:
Elektromekaniska elementarreläer med fastställd kvalitet - Del 1: Artspecifikation

Engelsk titel:
Electromechanical all-or-nothing relays - Electromechanical non-specified time all-or-nothing relays of assessed quality - Part 1: Generic specification

Fastställelsedatum: 1999-09-17  |  Upphävandedatum: 2018-03-04
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 116000-1, utg 1:1995  |  Ersätts av: SS-EN 61811-1, utg 2:2016.

ICS: 29.120.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.