Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61000-4-9, utg 1:1994/A1:2001
CENELEC Publikation: EN 61000-4-9:1994/A1:2001
IEC Publikation: IEC 61000-4-9:1993/A1:2000

Svensk titel:
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-9: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot transienta magnetiska fält

Engelsk titel:
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Pulse magnetic field immunity test

Fastställelsedatum: 2001-11-30  |  Upphävandedatum: 2019-08-17
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 61000-4-9, utg 1:1994.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61000-4-9, utg 2:2016.

ICS: 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.