Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60534-2-3, utg 2:1998
CENELEC Publikation: EN 60534-2-3:1998
IEC Publikation: IEC 60534-2-3:1997

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Reglerventiler - Del 2-3: Flödeskapacitet - Provningsmetoder

Engelsk titel:
Industrial-process control valves - Part 2-3: Flow capacity - Test procedures

Fastställelsedatum: 1998-03-27  |  Upphävandedatum: 2019-01-20
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 26
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60534-2-3, utg 3:2016.

ICS: 23.060.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.