Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Ikraftsättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61069-4, utg 1:1998
CENELEC Publikation: EN 61069-4:1997
IEC Publikation: IEC 61069-4:1997

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Utvärdering av processegenskaper för systembedömning - Del 4: Bedömning av systemets prestanda

Engelsk titel:
Industrial process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 4: Assessment of system performance

Fastställelsedatum: 1998-03-27  |  Upphävandedatum: 2019-11-11
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61069-4, utg 2:2016.

ICS: 25.040.40; 35.240.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Används tillsammans med motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.