Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61240, utg 2:2013
CENELEC Publikation: EN 61240:2012
IEC Publikation: IEC 61240:2012

Svensk titel:
Styrkristaller - Ytmonterade komponenter - Regler för konturritningar

Engelsk titel:
Piezoelectric devices - Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection - General rules

Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2019-11-28
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 19
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61240, utg 1, 1997, gäller ej fr o m 2015-08-29.  |  Ersätts av: SS-EN 61240, utg 3:2017.

ICS: 31.140.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.