Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Översättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SEN 43 02 02, utg 1:1969
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation: IEC 60153-2:1964

Svensk titel:
Metalliska rörvågledare - Normala rektangulära vågledare

Engelsk titel:
Hollow metallic waveguides - Ordinary rectangular waveguides

Fastställelsedatum: 1969-02-20  |  Upphävandedatum: 2019-06-22
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 2
Används tillsammans med: SEN 43 02 01, utg 2, 1968.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60153-2, utg 1:2017.

ICS: 33.120.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.