Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50290-2-20, utg 1:2002
CENELEC Publikation: EN 50290-2-20:2001
IEC Publikation:

Svensk titel:
Tele- och datakablar - Del 2-20: Konstruktion och utförande - Allmänt

Engelsk titel:
Communication cables - Part 2-20: Common design rules and construction - General

Fastställelsedatum: 2002-10-09  |  Upphävandedatum: 2019-07-22
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 424 16 24-0, utg 1, 1998 2004-08-01  |  Ersätts av: SS-EN 50290-2-20, utg 2:2017.

ICS: 29.035.20; 33.120.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.