Ansvarig svensk kommitté: TK 14  Transformatorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60076-10, utg 1:2001
CENELEC Publikation: EN 60076-10:2001
IEC Publikation: IEC 60076-10:2001

Svensk titel:
Krafttransformatorer - Del 10: Bestämning av ljudnivå

Engelsk titel:
Power transformers - Part 10: Determination of sound levels

Fastställelsedatum: 2001-09-28  |  Upphävandedatum: 2019-10-17
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 34
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60551, utg 1, 1993 + A1:1997.  |  Ersätts av: SS-EN 60076-10, utg 2:2016.

ICS: 29.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.