Ansvarig svensk kommitté: TK 62BC  Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60601-2-1, utg 1:1999
CENELEC Publikation: EN 60601-2-1:1998
IEC Publikation: IEC 60601-2-1:1998

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-1: Särskilda fordringar på elektronacceleratorer i energiområdet 1 MeV till 50 MeV

Engelsk titel:
Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the safety of electron accelerators in the range of 1 MeV to 50 MeV

Fastställelsedatum: 1999-01-29  |  Upphävandedatum: 2018-09-15
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 66
Används tillsammans med: SS-EN 60601-1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60601-2-1, utg 2:2015.

ICS: 11.040.60  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.