Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112  Isolermaterial och isolersystem

Överföringsform: Ikraftsättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-IEC 167, utg 1:1982
CENELEC Publikation: HD 568 S1:1990
IEC Publikation: IEC 60167:1964

Svensk titel:
Fasta isolermaterial - Isolationsresistans - Provning

Engelsk titel:
Methods of test for the determination insulation resistance of solid insulating materials

Fastställelsedatum: 1982-11-15  |  Upphävandedatum: 2019-01-08
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 1
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: Delvis av SS-EN 62631-1, utg 1:2011, SS-EN 62631-1-1, utg 1:201X och SS-EN 62631-3-3, utg 1:2016.

ICS: 29.035.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Används tillsammans med motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.